ANIMATIONSWORKSHOP

I Animationslaboratoriet udvikler og afholder vi workshops i stop-motion, for børn i alderen 6-12 år. Vi har især fokus på at børnene får kendskab til den kreative skabelsesproces og at de lærer at idéudvikle ved at lave deres egen stopmotion-film. Vi giver en grundlæggende introduktion til animationsmediet og stop-motion teknikken. Derudover underviser vi i figurbyg, historiefortælling, storyboard og billedkomposition.

Praktiske forhold

Vi arbejder med en simpel 'animationsstation' bestående af: Ipads eller kamera, en bærbar computer og lamper. Filmen animeres på et bord eller på gulvet. En workshop kan let tilrettelægges forskellige lokaler. Vi har både erfaring med at afholde åbne workshops midt i biblioteker, såvel som i lukkede workshopslokaler.

Animationsteknikken Stop-Motion

Stop-motion er en simpel og pædagogisk teknik at arbejde med; ved at bevæge en figur lidt for hvert billede vi tager (6 til 24 gange per sekund), laver vi en film.

UNDERVISNINGSFORLØB

Vi udvikler workshops i animation som del af undervisningsforløb til skoleklasser. En workshops kan indgå i en række fag. Tema for workshoppen kan tilrettelægges i forlængelse af et forløb, I allerede arbejder med i klassen.

Se eksempel på et workshopforløb tilrettelagt i en undervisningssammenhæng her: Animation med hverdags-magi!

Læringsmål

Vi tager udgangspunkt i EMU-læringsmål for billedkunst i planlægning og gennemførselen af vore workshopsforløb:

  • Eleven kan kommunikere gennem billeder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
  • Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt

"Jeg synes det var en rigtig god workshop I havde. Jeg kunne rigtig godt lide jeres introduktion, hvor I først fik børnene til at italesætte hvad stopmotion er, viste dem nogle eksempler og film med stop motion, og viste dem nogle gode konkrete fifs til hvordan man kunne lave nemme fede stopmotion effekter (...) Super godt og super pædagogisk. Meget 'hands on' og konkrete forklaringer. God passende tid til det. Helt klart et kursus jeg godt kunne finde på at melde mig til med en anden klasse en anden gang."

Katrine, folkeskolelærer.

"Som jeg sagde, ramte forløbet lige ned i et af målene fra faget billedkunst (...) Eleverne var rigtig glade og fik alle mulighed for at være aktive, hvilket er vigtigt. Tilrettelæggelsen var fin med en passende længde og en pause."

Mette, folkeskolelærer.

HVEM VI ER

Animations Laboratoriet er Trine Løgstrup Sørensen og Signe-Lill Valkvæ. Vores interesse for animation stammer fra vores studietid på Designskolen Kolding, hvor vi begge har studeret illustration. Gennem studiet har vi arbejdet med visuel formidling til børn og undervist i tegning og animation. Vores designbaggrund har givet os en vigtig viden om kreative processer og om hvordan man kan vække børns fantasi.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med BUSTER Filmfestival for Børn, Statens Kunstfond, Ama'r Børnekulturhus, Absalon, Kulturhuset Brønden, Kulturhuset Kilden, Brøndbyvester Bibliotek, Brønshøj og Husum Bibliotek.

Lej en workshop

Vi har erfaring med at planlægge og afvikle forskellige typer workshopsforløb. Vi udbyder både enkelt workshops, weekend-workshops, samt længrevarende forløb på alt fra en uge til et semester.