Animationslaboratoriet Animlab Workshops Film Skoleforløb Om os Kontakt

Animationslaboratoriet Animlab

Workshops

Se film

Skoleforløb

Om os

Kontakt

Animationslaboratoriet

I Animationslaboratoriet udvikler og afholder vi workshops i stop-motion animation for børn. Vores workshops har især fokus på at børnene får kendskab til den kreative skabelsesproces og at de lærer at idéudvikle ved at lave deres egen stop-motion film.

Super godt og super pædagogisk. Meget ‘hands on’ og konkrete forklaringer.

Katrine, folkeskolelærer

Animationworkshops

Til en workshop gives en grundlæggende introduktion til animationsmediet og stop-motion teknikken. Vi underviser i figurbyg, historiefortælling, storyboard og billedkomposition. Filmerne animeres med en ipad på et bord eller på gulvet - en workshop kan derfor let tilrettelægges forskellige lokaler.

Hvad er Stop-motion?

Stop-motion er en simpel og pædagogisk teknik at arbejde med; ved at bevæge en figur lidt for hvert billede vi tager (6 til 24 gange per sekund), laver vi en film.

Undervisningsforløb til skoleklasser

Vi udvikler workshops i animation som del af undervisningsforløb til skoleklasser. En workshop kan indgå i en række fag og temaet kan tilrettelægges i forlængelse af et forløb, I allerede arbejder med i klassen. Vi tager udgangspunkt i EMU-læringsmål for billedkunst og dansk i planlægning og gennemførselen af vore workshopsforløb.

Forløbet ramte lige ned i et af målene fra faget billedkunst (...) Eleverne var rigtig glade og fik alle mulighed for at være aktive, hvilket er vigtigt.

Mette, folkeskolelærer

Læringsmål

• Eleven kan kommunikere gennem billeder
• Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt
• Eleven kan samtale om egne og andres billeder
• Eleven kan fremstille en digital billedfortælling
• Eleven har viden om enkle digitale animationsteknikker
• Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning

Hvem vi er

Bag Animationslaboratoriet står Trine Løgstrup Sørensen og Signe-Lill Valkvæ, begge uddannede fra Kolding Designskole. Vi er rutinerede undervisere, der hjælper særligt børn med at prøve kræfter med nye udtryksformer og skabe deres egen verden. Udover at drive Animationslaboratoriet står vi bag skabelsen af en række kunstprojekter til børn, bl.a. Nowhereland kunstfestival for børn og Gadekunst for børn i Roskilde og Haderslev kommune. Læs mere om os og vore andre projekter på www.nowhere-land.dk

Kontakt

Er du interesseret i at købe en enkelt workshop eller et længerevarende forløb? Eller snakke sammen om mulighederne for et samarbejde? Så er du velkommen til at skrive til os på mail@animationslab.com eller ringe til os på +45 6169 8270.

Vi er rutinerede i at planlægge og afvikle forskellige typer forløb og udbyder workshops til såvel skoleklasser som børnefamilier. Gennem årene har vi samarbejdet med alt fra skoler, biblioteker og kommuner til festivaler og organisationer. Vi har med andre ord bred og dyb erfaring med at tilrettelægge kreative forløb for en bred vifte af kontekster og målgrupper.